Λεωφορείο

Επειδή πολλοί γονείς εργάζονται και δεν έχουν την δυνατότητα να φέρουν τα παιδιά τους στο βρεφονηπιακό σταθμό μας, έχουμε φροντίσει να υπάρχει σχολικό λεωφορείο για τη μεταφορά τους. Το σχολικό λεωφορείο μας είναι σύγχρονο, κλιματιζόμενο, πληροί όλα τα πρότυπα ασφαλούς μετακίνησης και είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται από έμπειρο οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα και πάντα με τη παρουσία συνοδού - παιδαγωγού. Επειδή προτεραιότητά μας είναι η ασφάλειά των παιδιών, όσοι ώρα βρίσκονται μέσα στο σχολικό λεωφορείο, είναι υποχρεωμένα να φορούν πάντα τη ζώνη τους.

Στόχος μας, είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών που έχουν οι γονείς, αλλά και η άνεση των παιδιών γι’ αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ευέλικτο και ξεκούραστο για όλους.